BUSINESS CHALLENGE
Image is not available

Shadow
Slider

BUSINESS CHALLENGE?

Ticari bakış açısını geliştiren, etkili, online bir simülasyon
Bu eğitimin amacı, katılımcılara gerçek dünyadaki yönetimsel karar verme süreçlerine benzer bir şekilde finans kavramlarını uygularken şirketin kendini ve piyasayla olan bütünsel ilişkisini değerlendirme fırsatı sunmaktır.
Bu çerçevede etkili karar alma ve uygulama, alınan kararların sonuçlarını hızla değerlendirme ve finansal etkilerini gözden geçirme başlıklarında yöneticilere ışık tutmayı hedeflemektedir.
Programda kullanılan rekabetçi iş simülasyonu, Business Challenge?, günlük yönetimsel kararlar ile şirketin mali hedefleri arasındaki ilişkiyi anlamaları konusunda katılımcıları teşvik eder.

Bu eğitimle katılımcılar,

  • İşletmenin farklı bakış açılarından analiz etmeyi deneyimler,
  • Finansal kriterlerle ilgili temel kararların alırken işletmeyi bütüncül olarak anlamaya yönelir,
  • Finansal performansla ilgili maliyet yapısının etkisini değerlendirir,
  • Başa baş analizleri yaparak finansal tabloları yorumlar,
  • Nakit akışı ve tahakkuk muhasebesi net gelirini ayırt eder,
  • Bir şirketteki hissedar değerinin nelere dayalı olduğunu öğrenir.

 

Süre: 2 gün
Katılımcı Sayısı: Min. 8 – Maks. 36

Business Challenge? simulasyonunun tüm hakları Enspire Learning‘e ait olup, Ufuk Çakmakçı Enspire Learning’in Türkiye’de tek yetkili temsilcisidir.