İLETİŞİM
ve
EKİP ÇALIŞMALARI
Image is not available

Shadow
Slider

İLERİBİLDİRİM ATÖLYESİ: İLETİŞİM ve İLİŞKİ MODELİ İLE ETKİ YARATMA

İletişim, özel hayatta olduğu kadar, iş ortamında da etkinliği en çok etkileyen unsurlardan biri. Karşılaşılan pek çok zorluğun temelinde çoğu kez sadece iletişim hataları veya eksikliği yatmaktadır.
İletişim ve ilişkide farklı bir yaklaşım, yapıcı ve daha geniş bir bakış açısı, hayatımızın keyifli ve verimli hale gelmesini sağlar. İleriBildirim de bu amaca yönelik, etki yaratan ve karşımızdakini daha ileri taşıyan önemli alt sistemlerden biridir.
Örneğin, dolaylı mesaj vermek yerine direkt ve ihtiyaca yönelik iletişim kurmak daha etkin ve verimli sonuçlar yaratır. İleriBildirimi sağlıklı şekilde ifade etmek kadar, olumlu/olumsuz bildirimleri alarak otomatik tepkilerin tuzağına düşmeden onları birer fırsat olarak değerlendirebilmek de önemli.
Eğitimde katılımcıların kriz/kaos olarak değerlendirilebilecek anlarda ileribildirim verme stratejilerini ve duruşlarını geliştirme amacı ile vaka çalışmalarına da yer verilmektedir.

Bu eğitimle:

 • Etkin iletişim becerilerinizi geliştirin ve bunu şirketin bütününde “içeriden-dışarıya” modelleyin,
 • Daha güçlü bağlar geliştirme ve etki yaratma adına kendinizi ifade edin ve duyurun,
 • Duyma – duyulma ve eyleme geçme adına ileribildirim anındaki doğal reaksiyonu keşfederek etkiyi artırın,
 • Derin, ihtiyacı anlamaya yönelik etkin dinleme becerilerinizi geliştirin,
 • Olumsuzlukları yapıcı şekilde ifade ve talep etmenin üç kuralını keşfedin,
 • İletişimin 4 tuzağı ve varsayımdan uzak kalarak, veri-temelli iletişim becerinizi geliştirin,
 • İleriBildirim alırken de verirken de merkezinizde kalın, tehdit altında stratejik duruşunuzu geliştirin,
 • İleriBildirim alma ve vermeyi öğrenerek daha sağlıklı bir iş ortamı oluşturun.

 

YÜKSEK PERFORMANSLI EKİPLERE DOĞRU

Yüksek performanslı ekiplerin beş temel özelliği güven, çatışmayla temas, sorumluluk ve bağlılık, hesap verebilirlik/hesap sorma ve sonuçlara özen göstermedir. Ekibin bir üyesindeki güvensizlik veya güveni ifade edememe, çatışma anında olumsuz reaksiyon ya da aidiyet eksikliği gibi tutumlar tüm ekibin verimini etkileyebilir.
Oysa ki kişiler özgünlüklerini ve kaynaklarını kullanarak çeşitliliğe yeni bir bakış açısı ile yaklaşıp, onu bütüne hizmet edecek şekilde yönetmeyi de başarabilir. Bu eğitimle amaç, katılımcılara ekiplerinde güven, tutku, inanç ve netlik yaratmalarına destek olacak farkındalıklar yaşatmaktır.
Eğitim içeriğindeki deneyimsel çalışmalar, katılımcıların ekiplerini farklı bir perspektifle yeniden keşfetmelerine ve hayata geçirilecek yeni hedefler oluşturmalarına destek olur.

Bu eğitimle:

 • Ekibinizdeki bireysel farklılıkları ve benzerlikleri ayrıştırarak bunları ekip için pozitif yeni kaynaklara dönüştürün,
 • Ekip süreçlerinin farkındalığında olarak ekibinizin ileri doğru hareket etmesine hizmet edecek bir bakış açısı oluşturun,
 • Güven konusunun ekiplerin günlük konuşmalarının içerisinde, samimiyetle yer almasını sağlayacak bir perspektif yaratın,
 • Ortak amaçlar doğrultusunda aksiyona geçmeleri için ekibinizin kaynak ve ihtiyaçlarını keşfedin,
 • Çatışma anlarından daha kolay ve etkin sonuçlarla çıkmayı sağlayacak yeni stratejiler edinin,
 • Hem kendinizin hem de ekip üyelerinizin iletişim ve etkileşim stillerine netlik kazandırın.

 

İŞ ORTAMINDA STRESİ ANLAMAK ve DUYGULARLA ETKİ YARATMAK

İş ortamında bazen zorlandığımız, stres yaratan durumlarla karşı karşıya kalırız. Bu anlarda verilen tepkiler çoğunlukla duygulara dayalıdır ve genellikle de amaca hizmet etmezler.
Duygusal reaksiyonları sebeplerini öğrenerek, zorluklar karşısında stresle yeni baş etme yöntemleri geliştirmek mümkün. Destek mekanizmalarını güçlendirmek istenen sonuçları yaratma da önemli bir yol.

Bu eğitimle:

 • Stres ve doğal reaksiyonlarınızın bireysel bedellerini fark edin,
 • Hem kendi ihtiyacınıza ve hem de ilişki ihtiyaçlarına hizmet eden yaklaşımlar kazanın,
 • İş ortamında duyguları fark yaratacak şekilde kullanarak duruşunuzu güçlendirin,
 • Öfke gibi olumsuz nitelendirilen duyguların bilgeliğinden faydalanmayı deneyimleyin,
 • Çatışma ve krizleri kendiniz için fırsata dönüştürme becerinizi artırın,
 • Kendi bireysel koçunuzu harekete geçirin.