LİDERLİK
ve
STRATEJİ ÇALIŞMALARI
Image is not available

Shadow
Slider

LİDERLİK – PRESENCE / KENDİNİ KULLANARAK OLUMLU ETKİ YARATMA

‘Liderlik’ kavramının derinliği ve belirsizliği nedeniyle kişilerde yarattığı direnç göz önüne alınarak hazırlanan bu eğitim son dönemde hayatlarımıza dahil olan ‘presence’ (duruş) yaklaşımını da ön plana çıkarıyor.
Eğitimin içerisindeki deneyimsel çalışmalar liderlere kendi kalıplarıyla ilgili farkındalık yaşatarak, ona hizmet eden/etmeyen alışkanlıklarını gözden geçirmesini sağlıyor. Diğer yandan ise kendisine destek olacak süreçleri içselleştirmesini sağlayarak lideri kendisi, ekibi ve çevresi için olumlu etki yaratabileceği bir noktaya taşımayı hedefliyor.
Bu eğitim sürecinde/sonrasında hedefe etkin şekilde ulaşılması adına katılımcılarla birebir veya küçük gruplarda koçluk seansı gerçekleştirilmektedir.

Bu eğitimle:

 • Görevinizin bilincinde olarak nasıl bir duruş sergilemeye ihtiyacınız olduğunu keşfedin,
 • İçinde bulunduğunuz anda duruşunuzun etkisini deneyimleyerek fark edin,
 • Kalıplaşmış davranışlarınızın kişisel hedeflerinize etkilerini ölçün,
 • Potansiyel kaynaklarınızı harekete geçirmede yeni stratejiler edinin,
 • Ne/Nasıl/Kim sorularına odaklanarak sektörel değişimin gerektirdiği şekilde yenilikçi, proaktif ve metodik çözümler üretin,
 • Değişime ihtiyaç duyacağınız alanlarda sizi destekleyecek farkındalıkları kazanın,
 • Sistemin görünür ve görünmez parçalarını ve sistemde yarattığı etkileri deneyimleyin,
 • Geleceğin belirsizlikleriyle başa çıkmanıza destek olacak bir vizyon ile ekibinizdeki heyecanı sürekli kılın,
 • Farklılıkları keşfederek, iletişimde 4 temel tuzağına düşmeden ilişki üstatlığına geçin,
 • Risk alabilme ve anlık karar verebilme yeteneklerinizi geliştirin,
 • Liderliğiniz ile kalıcı etki ve fark yaratın.

 

GİRİŞİMCİ LİDERLİK ATÖLYESİ

Bu eğitim, katılımcıların bir fikir yaratma noktasından başlayarak girişimcilik enerjilerini sürekli kılarak kendileri, ekipleri ve şirketleri için etki ve sonuç yaratmalarına destek olmayı hedeflemektedir.
Girişimciliğe bireysel kaynaklar ve enerji açısından yaklaşarak, sektöre, şirkete ve birimlerine yönelik ihtiyacı keşfeden katılımcılar yaratıcı potansiyellerini kullanmayı öğrenirken farklı açıdan bakarak iş hayatlarına anlam ve değer katarlar.

Bu eğitimle:

 • Bireysel/organizasyonel engel ve kalıplarınızı keşfedin,
 • Kaynaklarınızı ve yaratıcılığınızı etkin kullanarak sınırların ötesine geçin,
 • İhtiyacı belirlemeyi ve onu karşılayacak fikirden etki yaratmayı öğrenin,
 • Girişimcilik potansiyelinizi ve etkisini genişletin,
 • İş ortamınıda enerjinizi yükseltecek ve sürekli kılacak stratejilerle tanışın,
 • Çatışma/Kaos vb. zorlu anlarla başa çıkmayı ve merkezde kalmayı başarın,
 • Kendinizin, müşterilerinizin ve çalışma arkadaşlarınızın ihtiyacını anlayarak şirkete uygun özgün çözümler yaratın.

 

WING CHUN İLE STRATEJİYİ VE İÇİNİZDEKİ LİDERİ KEŞFETME

Uzak Doğu’ nun geliştirdiği en stratejik savunma sporu olan Wing Chun, görsellik kaygısından uzak, en kısa yolu takip ederek sonuca ulaşmayı temel alan bir sistemler bütünüdür. Öğreti “refleks” programıyla başlar. Bireyin olumlu/olumsuz bir duruma verdiği ilk tepki, yani refleks, sanılanın aksine bilinçsizce değil, o zamana kadar çoğunlukla bilinç dışında oluşmuş kalıpların sorgulanmadan, bedensel olarak dışa yansımasıdır.
Çin’ de, bir kadın tarafından 500 yıl önce geliştirilen bu spor, savunma ve saldırıyı aynı anda gerçekleştirirken, ilişkilerde etki yaratma, devamlılık, eylemsizlikle eylem (Wu Wei), güçsüzlükle güçlü olma, değişim/çatışma içindeyken merkezde kalma gibi temel strateji ve liderlik konularını ele almamıza destek oluyor. Kişisel kaynak ve gelişim alanları hakkında farkındalık yaratırken bir yandan da sistem düzeyinde sağlıklı etkiler açığa çıkarıyor.
Bu program bir eğitim programı olarak sunulduğu gibi uzun dönemli bir grup çalışması olarak da önerilmektedir.

Bu eğitimle:

 • Doğal tepkilerinizi ve bunların kişisel hedeflerinize ne kadar hizmet ettiğini/etmediğini keşfedin,
 • Seçeneksiz olduğunuzu hissettiğiniz “zor” anlarınızda merkezinizde kalmayı, potansiyeliniz ve kaynaklarınızla temas ederek seçenek yaratmayı başarın,
 • Durumu ve çevrenizdekilerin ihtiyacını keşfederken, hem kendi ihtiyacınıza hem de diğerinin/ekibin ihtiyacına cevap veren stratejiler edinin,
 • Devamlılık, eylemsizlikle eylem (Wu Wei), güçsüzlükle güçlü olma ve sakin kalma gibi temel liderlik yaklaşımlarını deneyimleyerek başarı ve mutluluk ekseninde stratejik seçenekler geliştirin,
 • Öğrenmeye dair yaklaşımınız ve süreçlerinizle tanışın,
 • Bireysel vizyonunuzu yeniden ele alarak sizin organizasyona katkınızı ve organizasyonun sizin vizyonunuza getirdiklerini netleştirin.

 

STRATEJİK DÜŞÜNME VE STRATEJİ GELİŞTİRME ATÖLYESİ

Bu eğitim iş ortamının değişen ortam ve koşullarına paralel, yeni yaklaşımları kullanarak hem birey ve ekip hem de kurum düzeyinde yüksek bir strateji farkındalığı yaratmak üzere tasarlandı.
Süreçte kullanılan deneyimsel egzersizler ve vaka çalışmaları katılımcıların stratejik düşünme potansiyellerini yaratıcı seçenekler oluşturarak heyecanla uygulamaya dönüştürmelerine izin vermekte. Hem eğitim hem de strateji geliştirme atölyesi olarak tasarladığımız bu çalışma bilgiyi içselleştirilebilecek seviyede kullanıp, hızla hayata geçirilmesine yönelik çalışıyor.

Bu eğitimle:

 • Stratejiyi yeniden tanımlayarak döngüsünü ve işlevlerini keşfedin,
 • Strateji oluşturmak üzere büyük resmi takip etme alışkanlığını edinirken, yeni verilere ulaştıracak kaynaklarınızla tanışın,
 • Stratejik bakış ve karar alma yetinizi geliştirin,
 • Durumu ve ihtiyaçları daha net ve etkin şekilde görerek sizi, kişisel ve kurumsal hedeflerinize ulaştıracak yeni stratejiler geliştirin,
 • İletişime destek olacak şekilde, ilişki ve ekip kurgusunu güçlendirecek stratejiler üretin,
 • Yeni strateji ile gelen değişimi sürekli kılacak davranışlar edinin,
 • Değişime karşı oluşabilecek dirençleri fark edin, dönüştürün.

 

STRATEJİK BİR BAKIŞ AÇISI OLARAK POLARİTE YÖNETİMİ

Pek çok insanın “problem” olarak nitelendirdiği konular aslında hayata dair bazı polariteleri içermektedir. Farklılıkları ve uyuşmazlıkları bu şekilde tanımlıyor olmak çözüme ya da çözümsüzlüğe doğru adım atarız. Bu düşünce biçimi de bir takım tıkanıklık ve enerji kayıplarını beraberinde getirir.
Bu program, bazı uç deneyimlerin gözden geçirilmesi ile hayata karşı duruşun yeniden tanımlanmasına destek olmaktadır. Böylece krizler ve tıkanıklıklar karşısındaki “baş etme” mekanizmasını genişleterek etki yaratan sonuçlar yaratmayı da mümkün kılar.